Bidden voor het zeil- en kinderkamp

Maar de goedertierenheid van de HEERE
is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen.
Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen
Psalm 13:17

Het Zeilkamp en kinderkamp komt eraan. Wij willen graag vanuit het Jeugdpastoraat weer wat tijd maken om te bidden voor de kampen.

Daarom gaan wij op de volgende tijden samenkomen om voor alle jeugd en jeugdleiders die mee gaan te bidden.

Donderdagavond  26 april ( gelijk na het vertrek van Zeilkamp)  Maranatha Kerk
Vrijdagavond 27 april (gelijk na het vertrek van Kinderkamp, 17:15) Maranatha Kerk
Zaterdagavond 28 april (20:00-20:30) Dienstgebouw
Zondagochtend 29 april (na de ochtenddienst in de Maranatha Kerk) Maranatha kerk

Wees welkom. Wij vonden het vorig jaar heel bemoedigend dat zoveel mensen met ons mee deden.

Namens het Jeugd Pastoraat
Gillian Gort, Peter Korevaar en Janneke den Besten