Bij de belijdenisdienst

In de tweede morgendienst lezen we samen Johannes 17: 1-26. De tekst voor de preek is Johannes 17: 11b: ‘Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij.’ Het thema voor de dienst is: ‘Een gebed om bewaring’.

De kerkenraad geeft met vreugde de namen door van de belijdeniscatechisanten:

Adriaan Theodoor (Art) Alblas

Melissa Sterrenburg

Mirelle Alblas

Cornelis Franciscus (Chris) Harrewijn

Elisabeth Daniëlle (Daniëlle) Cinjee

Johanna (Jolanda) de Jong-Bot

Aaltje (Ali) van der Hel-van den Heuvel

Cornelis Marinus (Martin) Mijnster

Anna Maria (Marieke) Monster

Veerle Jiangmei (Veerle) Schippers

Willem Schagen

Geertje (Gerrie) Schagen-Dubbeldam

Lisanne Vendeville

De liturgie voor de belijdenisdienst is te vinden via deze link, zodat de luisteraars thuis ook alles kunnen volgen.

We bevelen de belijdeniscatechisanten van harte in uw voorbede en meeleven aan.