Bij de dienst van wijk 1

Zondagmorgen hoopt ds. Tanghé  voor te gaan in de Grote Kerk. In deze dienst zullen een tiental ambtsdragers van wijk 1 worden (her)bevestigd.
Afscheid wordt genomen van:
Paul Passchier, ouderling
Wim van Tent, diaken
Teus Vlot, ouderling
Tot ouderling worden herbevestigd:
Jan Hendrik Hilgeman
Jan Bastiaan Rozenboom
Gert Vink
Tot ouderling worden bevestigd:
Gerard van ‘t Hof
Catrinus Klop
Pieter Johannes van der Zouwen
Piet Wielaard
Mark Hogendoorn (ouderling kerkrentmeester)
Tot jeugdouderling wordt bevestigd:
Willem Jacobus van Oord
Tot ouderling met een bijzonder opdracht wordt herbevestigd:
Wilhelmus Jan Dunsbergen
Tot diaken worden herbevestigd:
Jacobus Johannes den Otter
Sjoerd Wiersma
De preek zal gaan over Handelingen 20:28: “Ziet dan toe op u zelf en de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworden heeft.”

Leest u alvast Handelingen 20:17-32?