Bij de diensten wijken 1 en 2

Zondagmorgen gaat ds. Tanghé voor in een dienst in de Maranathakerk onder de verantwoordelijkheid van wijk 2 waarin er afscheid wordt genomen van een aantal kerkenraadsleden en er ook een aantal in het ambt zullen worden bevestigd. Hun namen vindt u onder de berichten van wijk 2. Voor een gedrukte liturgie wordt gezorgd. De tekst voor de preek is: “ Maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn, gelijk de Zoon des Mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en Zijn leven te geven tot een losprijs voor velen”. (Matt.20:26-28). De avonddienst is een Open Deurdienst, waarover u op een andere plaats op de site meer kunt lezen. Bidden we om gezegende diensten tot Gods eer?