Bij Hemelvaart

Majesteit, groot is Zijn majesteit:
lof zij Jezus en glorie, hulde en eer.
Majesteit, God, die de zijnen leidt.
Vanaf Zijn troon vestigt de Zoon
zijn heerschappij.
Dus verhoog, maak eeuwig groot
de naam van Jezus.
Volk van God, kom en breng lof
aan Jezus, de Koning.
Majesteit, groot is Zijn majesteit;
dwars door de dood werd Hij verhoogd,
Jezus regeert!