Bijbelkring voor vrouwe

De Bijbelkring voor vrouwen komt weer bijeen op D.V. donderdag 1 november 2018 in de Maranathakerk. We behandelen hoofdstuk 6 van de studie over het boek Handelingen: “Eén van hart”, naar aanleiding van Handelingen 5 : 17 – 6 : 7.

8.30 uur kerk open
8.45 uur inloop met koffie/thee
9.15 uur aanvang Bijbelstudie

U/jij bent weer van harte welkom!

Contactpersonen:
Nel Monster, tel. 419513
Willedien van de Graaf, tel. 412584