Bijbels voor Yulius

Op vrijdag 14 maart zijn er namens de Hervormde Gemeente 10 huis-Bijbels overhandigd aan Lenie Walaadt Sacré van Yulius, afdeling de Gantel in Sliedrecht. Bij het werk op de open en gesloten psychiatrische verpleegafdeling komt het regelmatig voor dat door cliënten gevraagd wordt om een Bijbel. En op de afdeling is er zeker ruimte voor levensbeschouwelijke zorg. Via de medewerkers van Yulius hoorden wij van de behoefte aan Bijbels voor dit werk. Prachtig. Wij hopen dat vele cliënten een woord van troost en bemoediging aangereikt kan worden. Vergeten wij niet om een zegen te vragen voor dit stukje verzorging in ons dorp vlakbij onze Grote Kerk? En . . . dus nooit een nog goede huis-Bijbel zomaar weggooien! Inleveren ten behoeve van bovenbeschreven werk kan altijd bij het kerkelijk bureau.

Namens Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen,
Bart Willemsen