Bijbelse landen

Wanneer we aan het land van de bijbel denken, komt natuurlijk primair het land Israël bij ons boven. Maar er zijn er veel meer. In zowel het Oude als het Nieuwe Testament vragen bijna alle landen rondom de Middellandse Zee wel onze aandacht. In Genesis vooral de landen van het Tweestromengebied, Mesopotamië. Dit bijbels gebied is vorige week getroffen door die vreselijke aardbevingen. Aangrijpend. Welke bijbellezer kent bijvoorbeeld niet Haran (geschiedenis van de aartsvaders), Antiochië (waar voor het eerst niet-joden bij de gemeente werden gevoegd en christenen genoemd werden). Wie heeft nog nooit gehoord van Aleppo, de in de burgeroorlog verwoeste plaats (1 Koningen 6: 23)?
Twee berichten troffen mij in het bijzonder. In Antakya, de huidige naam voor Antiochië, heeft een grote verwoesting plaatsgevonden. De christelijke boekhandel waar ik eens zo gastvrij ontvangen was, is van de aardbodem weggevaagd. Hoe zou het met de vrijwilligers zijn die deze winkel runden en die zoveel zegenrijk werk hebben gedaan? Ook de Grieks-orthodoxe kathedraal gewijd aan Petrus en Paulus die in deze grote stad voorganger zijn geweest, is verwoest.

In deze kathedraal heb ik in 2007 mogen preken. En dan je voorstellen dat die niet meer bestaat. Waar zijn de broeders en zusters? Leven ze nog? Hoe is het met hun dierbaren? Hoe zal het verdergaan met de christelijke kerk die al twintig eeuwen bestaat in deze grote stad? Zullen ze ooit nog in staat zijn samen met gasten na de dienst buiten koffie en thee te drinken?

Hoe zal het gaan in Aleppo in Syrië waar ik tien jaar eerder in de dienst ben voorgegaan? Een verschrikkelijke verwoesting door Assad, gesteund door de Russen. Een vreselijke verwoesting door de aardbeving. Indrukwekkend was dat we vorige week zaterdag op de synode de groeten kregen van ds. Nseir, predikant van de presbyteriaanse kerk ter plaatse. Deze gemeente is door de Protestantse Kerk in Nederland in de afgelopen jaren ondersteund. Hierdoor kon het kerkgebouw worden herbouwd. Deze gemeente is zegenrijk diaconaal actief ten behoeve van christenen en niet-christenen. Gelukkig is het kerkgebouw nu gespaard en kan de gemeente haar werk voor de omgeving voortzetten. Ds. Nseir deed de groeten via de synode aan de gemeenten.
Zo mocht ik die afgelopen zondag ook aan ons overbrengen. Heel bijzonder.
Aanstaande zondag mogen wij onze gaven geven voor noodhulp aan de getroffenen. Kerk in Actie richt zich speciaal op Syrië! Laten we ons hart laten spreken en de mensen daar te hulp snellen. We hebben zoveel aan hen en aan hun voorgeslacht te danken. Laten we hen niet vergeten!

Een vriendelijke groet vanuit de pastorie aan de Batelier,
ds. G.J. Mink.