Bijbelstudieboekje discipelschap

Heb je dat ook weleens, dat een preek je zo aanspreekt dat je hem nog wel eens wilt horen? Het kan ook zijn dat je nieuwsgierig wordt naar een bepaalde preek omdat anderen praten over een opbouwende, inspirerende preek die jij om wat voor reden dan ook hebt gemist? Zo zou het je vergaan kunnen zijn bij de prekenserie over discipelschap die Ds Van der Veen in de achterliggende maanden heeft gehouden. Gelukkig biedt de internetsite van onze gemeente de mogelijkheid om een preek/kerkdienst later te beluisteren. Toch hebben we als werkgroep en in overleg met Ds Van der Veen gemeend de preken die hij heeft gehouden over discipelschap in boekvorm uit te laten komen. Deze zeven bijbelstudies zijn, door een klankbordgroep met leden uit alle vier de wijken, voorzien van vragen die geschikt zijn voor persoonlijke en gezamenlijke bijbelstudie. Je hebt hier al het e.e.a. over kunnen lezen in de vorige Kerkbladen.
Waarom een bijbelstudieboekje over deze prekenserie?
– Een voortdurende gemeentebrede toerusting over dit onderwerp is ontzettend    belangrijk.
– Dit boekje biedt de mogelijkheid om de hele gemeente te bereiken.
– De bijgevoegde vragen maken deze bijbelstudies geschikt voor huisbijbelkringen en  bijbelstudiegroepen en andere verenigingen.
Door de bijbelse waarden rondom dit thema te bespreken en erover te discussiëren komen ze op een ander manier bij je binnen en ontstaan er vast praktische ideeën.
Graag willen we u/jou die leiding geeft of deelneemt aan een bijbelstudiekring vragen te overwegen dit bijbelstudieboekje te gaan gebruiken in het volgende winterseizoen. Het zou fijn zijn als het komende seizoen veel kringen dit boekje zouden gebruiken. De praktische voorbereidingen zijn inmiddels gestart en als alles volgens de planning verloopt, kan dit boekje rond 1 september 2014 gereed zijn. In een volgend Kerkblad hopen we je te informeren over de kosten, de wijze van aanschaf e.d. We hopen en bidden dat dit boekje voor u/jou persoonlijk, voor onze gemeente en voor Sliedrecht tot zegen mag zijn.

Namens de werkgroep missionair werk,
Mirjam Monster-Wiersma