Bijbelweek

Ook steeds meer kinderen (en leiding) uit onze wijken haken aan bij de Bijbelweek, traditioneel door wijk 3-4 georganiseerd. Ook de beide wijkpredikanten van de confessionele modaliteit verlenen hun medewerking aan het morgengebed.
Ds. Vastenhout zal in de morgendienst op 24 oktober, bij de overdenkingen van de betekenis van het optreden van Paulus in Athene, een van de verhalen die de kinderen zal worden verteld, ook een link leggen naar deze week.
Drie weken geleden zaten we nog midden in de week ‘7 dagen feest’. En nu is er al weer een bijzondere week in aantocht: de Bijbelweek. Tal van activiteiten op heel verschillende locaties. Aan alle doelgroepen is gedacht: kinderen, jongeren, senioren, mannen, vrouwen. En de bedoeling is dat allen in verbinding gebracht worden met de Heer.
Niet voor niets worden deze activiteiten georganiseerd door de evangelisatiecommissie. De bedoeling is dan ook zeker niet dat we als gemeente een intern feestje houden. Nee, de opzet is ook anderen van buiten de gemeente van Christus uit te nodigen. ‘Kom, ga met ons en doe als wij’. Maar misschien moeten we dit toch even preciseren. Mensen moeten niet ons gaan navolgen, maar de Heer zelf. En wij doen er ook maar het beste aan Hem na te volgen. Want dan komen we goed uit. En dan wijzen we anderen de werkelijk goede weg.
Laten we bidden om Gods zegen over deze week. Wellicht tot ziens bij een of meer bijeenkomsten.
Zie: www.echtbelangrijk.nl