Bijbelweek

Volgende week is het Bijbelweek. Het zal u niet ontgaan zijn. Berichtgeving in het kerkblad,
borden langs de straat en posters achter de ramen. In dit kerkblad de laatste berichtjes
voor de Bijbelweek.
Informatie over het programma, parkeren, een oproep voor voorbede en een oproep
voor de laatste medewerkers die we nog dringend nodig hebben.

Programma Bijbelweek “Té gek!”

Maandagavond – gebedsavond. We bidden met elkaar om de zegen van God voor
de Bijbelweek.
Deze avond is alleen voor gemeenteleden en wij nodigen u heel hartelijk uit om hierbij
aanwezig te zijn.
Deze avond begint om 20.00 uur.Dinsdagmiddag – zangmiddag voor ouderen.
Samen zingen o.l.v. Gijs Zonnenberg. Aanvang programma: 15.30 uur, tent open
15.00 uur.
Dinsdagavond – thema-avond, voor iedereen. Het thema op deze avond is ook “Té gek”.
Dit is een interactieve avond met een prikkelende boodschap van vergeving, redding
en bevrijding. Onvoorwaardelijk. Voor u en jou. Spreker is Peter van der Linden en
Romano van den Dool en Amanda Passchier leveren hun muzikale medewerking.
De tent is open vanaf 19.30 uur. Voor en na het programma is er tijd voor koffie,
thee, fris en voor ontmoeting.
Woensdagavond – maaltijd voor de buurt rond het IJsbaanterrein (Lijsterweg, Sperwerstraat,
Havikstraat, Vogelenzang, De Horst, Fazantplein, Valkhof).
De tent is om 18.00 uur open en we beginnen om 18.30 uur met de maaltijd.
De Kinderbijbelweek is op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen in de tent.
De tent is open om 9.15 uur en het programma duurt van 9.30–11.45 uur.
Op woensdag duurt het programma tot 14.00 uur en gaan de kinderen pannenkoeken
eten. Berichtje voor de kinderen van groep 1 tot en met 6: jullie zijn heel hartelijk
welkom in de tent en neem gerust je vriendje of vriendinnetje (die niet naar de kerk gaat)
mee! Want dan kan hij/zij ook genieten van het té gekke feest in de tent.
Op donderdagavond wordt de Kinderbijbelweek afgesloten en mag je iedereen meenemen
naar de tent. Deze avond begint om 19 uur.
Op dinsdag begint ook de TienerBijbelWeek voor jongens en meiden uit groep 7/8
(basisonderwijs) en klas 1 t/m 3 (voortgezet onderwijs)  in gebouw ‘De Handpalm’,
Merwestraat 13.
Dinsdag 14.00-20.30 uur in De Handpalm, woensdag 13.00-21.00 uur start in De Handpalm,
vervolg in de tent, donderdag 14.00-21.00 uur De Handpalm.
Ook de tieners verdiepen zich aan de hand van Bijbelverhalen in het thema “Té gek!”.
Zondagmorgen is om 10.45 uur de themadienst in de Grote Kerk. Tijdens deze dienst
hoopt ds. H.J. van der Veen voor te gaan.
Na de dienst is er koffie, thee, fris en een broodje.
We hopen en bidden dat u mogelijkheden ziet en krijgt om mensen uit uw omgeving
mee te nemen naar een van de bijeenkomsten tijdens de Bijbelweek.

Parkeren bij de tent

Ook dit jaar willen we weer ons best doen om het parkeren bij de tent in goede banen
te leiden. Dit ook voor de veiligheid van uw (klein)kinderen en natuurlijk willen we
naar de buurt laten zien dat we ons aan de regels houden.
Hiervoor hebben we uw medewerking nodig als u kinderen komt halen of brengen.
Wilt u erop letten dat u op de Lijsterweg alleen aan de kant van de IJsbaan mag parkeren.
Aan de andere kant is niet toegestaan, ook niet om uw kinderen even snel in de tent
te brengen.
Er zijn parkeerplaatsen genoeg op de parkeerplaats bij Medisch Centrum Thorbecke
en bij de 10-hoog flats. Dit kost u slechts enkele minuten extra lopen.
Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking. 

Flyers 

In de achterliggende week zijn de flyers huis-aan-huis bezorgd in Sliedrecht.
Hartelijk dank voor al diegenen die een stukje van hun tijd hebben gegeven om dit
te doen. Denkt u nog aan de oproep uit het vorige kerkblad: nodig uw buren met
een ja/nee- of nee/nee-sticker persoonlijk uit voor een van de activiteiten in de tent,
Handpalm of Grote Kerk.
Ook andere bekenden en onbekenden mag u uitnodigen en meenemen.
Het zou heel bijzonder zijn als zij daardoor kennis maken met Jezus, de Redder van mensen!
Dank ook aan de jongeren die posters hebben rondgebracht bij winkels in Sliedrecht.

Medewerkers

Voor de Bijbelweek hebben zich al veel mensen opgegeven om bij een of meerdere
onderdelen te helpen. Toch zoeken we op diverse tijdstippen hulp. Wilt u kijken
in onderstaande lijst of u een gaatje kunt opvullen in een van de roosters?

Dagdeel

Actie

Opgeven of
informatie bij

t.m.
maandag 21-10

Huis-aan-huis
uitdelen uitnodigingen maaltijd
woensdagavond in de wijk rond IJsbaanterrein

Leendert:
leendert@echtbelangrijk.nl

Di/wo/do
22/23/24-10 10.30-11.30 u

Handige
vaders/jongens/opa’s die jongens
willen helpen met timmeren tijdens kinderprogramma

kinderen@echtbelangrijk.nl

Dinsdagmiddag
22-10

Ouderen
ophalen en thuisbrengen (vanuit Parkzicht), voor seniorenmiddag.

Leendert:
leendert@echtbelangrijk.nl

Dinsdagmiddag
22-10

Tienerprogramma (Handpalm)

tieners@echtbelangrijk.nl

Dinsdagavond
22-10

Thema-avond (Tent),
nazorg

Jacco:
jacco@echtbelangrijk.nl

Woensdagmorgen
23-10

Kinderprogramma, 5 mensen

kinderen@echtbelangrijk.nl

Woensdagmorgen
23-10

Pannenkoeken
bakken

voor kinderen (11.30 uur brengen in de tent), 15 mensen

kinderen@echtbelangrijk.nl

Woensdagmiddag
23-10

Kinderprogramma, 10 mensen

kinderen@echtbelangrijk.nl

Woensdagmiddag
23-10

Koks voor de buurtmaaltijd (3 tieners komen bij u
thuis koken)

Carola:
carolaverveer@live.nl

Donderdagochtend
24-10

Kinderprogramma, 10 mensen

kinderen@echtbelangrijk.nl

Donderdagmiddag
24-10

Tienerprogramma (Handpalm)

tieners@echtbelangrijk.nl

Vanaf
donderdag 24-10

Chauffeur die de
boeken van de boekentafel bij de IZB in Amersfoort wil terugbrengen

Leendert:
leendert@echtbelangrijk.nl

Voorbede

De achterliggende weken heeft u al veel verzoeken en oproepen gelezen in de rubriek
van de ICS. Weken van voorbereidingen voor de Bijbelweek liggen achter ons. De verschillende werkgroepen hebben programma’s in elkaar gezet, met als doel
in de komende week Jezus bekend te maken aan kinderen, tieners, jongeren en ouderen.
Wij beseffen dat we de Bijbelweek niet in eigen kracht kunnen organiseren en houden.
Daarom vragen wij u om uw gebed voor deze week. Gebed om de werking van de Heilige
Geest tijdens de programma’s, dat kinderen, jongeren en ouderen mogen horen
en ontdekken wie Jezus is, voor veiligheid tijdens het waken en voor een goede en
gezegende week in zijn geheel.