Bijdrage boodschappenpakket

Heeft u geen kerstpost, maar u wilt wel een bijdrage (gift) overmaken voor het boodschappenpakket? Dat kan door overmaking op bankrekening NL61 RABO 0373 7101 78 ten name van Commissie Hulp Roemenië o.v.v. gift boodschappenpakket. We zijn van plan om € 5.000,- te verdelen over de drie gemeenten. Hiervoor worden door de plaatselijke predikanten en kerkenraden boodschappen gekocht. Ieder gemeentelid ontvangt dan een levensmiddelenpakket van zo’n € 6,-.  Bij elkaar worden op die manier zo’n 800 gemeenteleden blij gemaakt. Het lijkt misschien weinig, maar in Micula, Lapusel en Zerindu Mic gaat echt ‘de vlag’ uit. Helpt u mee? Alvast heel erg bedankt.

Met een hartelijk groet,
Dick van Mourik, 0184422248