Boei 90

Ruim 2 weken geleden waren we met een kleine afvaardiging van de zendingscommissie te gast bij Boei 90. Deze naam is de laatste jaren verschillende keren op verschillende plaatsen in ons Kerkblad gevallen. Reden van ons bezoek daar was de volgende: 
In 2007 vertrokken Arjen en Annemarie ten Brinke vanuit onze gemeente naar de zogeheten Vinex-wijk Wateringse Veld bij Den Haag, waar Arjen voor de IZB zou gaan werken als gemeentestichter. Want een gemeente was daar niet. En natuurlijk ging Annemarie hem daarbij trouw terzijde staan. Want zulk werk doe je niet alleen. Het zou te ver voeren om het hele verhaal van de werkzaamheden en de gevolgen daarvan hier uitvoerig weer te geven. Zelfs in het kort kan ik het niet eens. 
De situatie is duidelijk: de Heere heeft het werk rijk gezegend. Begonnen met niets is er nu een gemeente ge├»nstitueerd, met ambtsdragers en al. Nee, dat lijkt niet, nog lang niet op onze gemeente in Sliedrecht. Maar zo is het hier ook niet altijd geweest. Intussen zijn meerdere gemeenteleden van de korte geschiedenis op de hoogte. De kerkenraad van wijk 4 is op bezoek geweest, Arjen heeft het laatste huisbijbelkringseizoen afgesloten. Nog eens de vraag: waarom ons bezoek? Wel, we vroegen ons al geruime tijd af waarom onze gemeente al  niet vanaf het begin een betrekking met het werk van Arjen en Annemarie had. Had toch eigenlijk heel erg voor de hand gelegen: Wateringse Veld een zendingsterrein van de eerste orde. Waar hebben we eigenlijk een zendingscommissie voor? Waar zijn we eigenlijk zendingsgemeente voor? De IZB heeft intussen een facet van haar activiteiten samengevat onder de naam ‘Linken’. Onder deze noemer probeert ze gemeentes aan zendingssituaties in Nederland te verbinden, te linken. Wat ligt er meer voor de hand om deze handschoen op te pakken en de link met Wateringse Veld, met Arjen en Annemarie te maken. Na een vrij langdurig vooroverleg zijn we er dan eindelijk geweest. Van beide zijden zijn we blij met deze stap en vanaf nu kunnen we stellen dat we ons gedurende een nog niet vastgestelde tijd verbonden weten met Arjen en zijn werk in Wateringse Veld. Dat gaat gestalte krijgen in meerdere vormen. Waarvan ons gebed de voornaamste plaats zal innemen. Dat klinkt wat bescheiden. Maar als we ons willen herinneren hoe vaak de apostel Paulus  vraagt om gebed, omdat dat (harte)deuren opent, dan begrijpt u ook het belang van ons gebed. Regelmatig zullen we u gebedspunten aanreiken. En ook als u die niet krijgt, kunt u voor deze kleine gemeente met ook grote zorgen bidden. We hopen dat ook onze jongeren hun plaats zullen innemen in praktische handreiking. Overigens, al geruime tijd zijn we er van overtuigd dat we ook veel kunnen leren van wat er in Wateringse Veld gebeurt. De eerste die dat begrijpt is Arjen en hij heeft ons al toegezegd, waar nodig, zijn medewerking te geven.