Boodschappenpakket Jumbo van der Geest

Een paar weken terug is supermarkt van der Geest op de Populierenhof geopend als een Jumbo. In het kader van deze opening loopt nog een paar weken een spaaractie voor een boodschappenpakket. Losse zegels en/of volle spaarkaarten kunt u hiervoor inleveren in daarvoor bestemde bussen die op zondag in de kerk staan.
Met dit boodschappenpakket willen we gemeenteleden die dat kunnen gebruiken als diaconie ondersteunen. De actie loopt nog tot half december en we hopen dat we nog veel zegels en/of volle spaarkaarten mogen ontvangen. We hebben genoeg diakenen paraat om te tellen en te plakken, dus dat hoeft geen belemmering te zijn.

Met een hartelijke groet, namens het college van diakenen