Bouwen aan herstel

Sinds het begin van de coronacrisis hebben we een groot ongemak ervaren als Hervormde gemeente. Niet alleen in het organiseren van de kerkdiensten, maar ook in het pastoraat en al het (jeugd)werk rond de kerk. We zien steeds meer de effecten van de pandemie op het gemeenteleven en gemeenteleden zelf.

We herkennen elkaar in onze zorgen en verlangens. Onze zorgen over de gemeenteleden (jong en oud) die geestelijk, sociaal en emotioneel een moeilijke tijd hebben. Hoe kunnen we pastoraal bij hen zijn? En komen we er samen uit of zijn er straks ook gemeenteleden afgehaakt? Ons verlangen is om als gemeente sterker uit deze tijd te komen. Deze tijd geeft ook nieuwe inzichten en mogelijk zelfs een herwaardering van het ‘gemeente zijn’: elkaar ontmoeten in en om de dienst, samen luisteren, zingen, bidden en eten. Nieuwe (digitale) initiatieven kunnen de gemeente blijvend versterken.

Nu het aantal besmettingen daalt, krijgen we hoop op betere tijden. Een tijd die ons tegelijkertijd uitdaagt. We zien het als onze opdracht om juist nu geestelijk en praktisch leiding te geven. Wat vraagt God van ons? Het uitgangspunt daarbij is niet allereerst het beleid, maar wat de situatie aan vraagstukken met zich meebrengt.

De werkgroep ‘Kerk zijn op anderhalve meter’ heeft eerder al een bezinnende notitie aangereikt aan de Algemene Kerkenraad over de vraag hoe wij kerk zijn in en na coronatijd. Deze notitie heeft het gesprek in de wijkkerkenraden op gang gebracht en inmiddels geleid tot inspirerende ideeën/voorstellen.

Hoewel deze voorstellen nog (verdere) bespreking en doordenking vragen in de wijkkerkenraden, is wel het moment aangebroken om u te betrekken bij de plannen. Het is de bedoeling dat we de komende tijd inhoud gaan geven aan een zevental thema’s.

Het gaat om:

  1. Geestelijke leiding
  2. Herstel van verbinding/pastoraat
  3. 7 dagen feest
  4. Herstel van de eredienst
  5. Diengroepen
  6. Digitale kansen
  7. Wijkgericht werken/kerk zijn naar buiten

De onderdelen zijn meer dan een activiteit organiseren en hebben als doel een beweging in gang te zetten. Naar boven, naar binnen en naar buiten. Voor de uitwerking van deze thema’s willen we dan ook graag gebruik maken van de bestaande initiatieven en structuren, maar ook graag gemeenteleden betrekken en inschakelen. Momenteel wordt gekeken op welke wijze we het één en ander gaan uitrollen, maar uw reactie/eventuele medewerking stellen we alvast zeer op prijs. Uw reactie kunt u kwijt aan de voorzitters van de verschillende wijken:

Wijk 1: Paul Passchier: paul.passchier@hervormdsliedrecht.nl

Wijk 2: Mieke van ’t Veer: mieke.vantveer@hervormdsliedrecht.nl

Wijk 3: Marko Redelijkheid: marko.redelijkheid@hervormdsliedrecht.nl

Wijk 4: Theo den Braanker: theo.denbraanker@hervormdsliedrecht.nl