Bouwen aan herstel – zeven dagen feest van 19 t/m 26 september 2021

Na een lange periode van moeite, breed ervaren eenzaamheid en verdriet, gloort nu hoop op een nieuwe tijd zonder beperkende coronamaatregelen. We zien uit naar de dag waarop we weer zonder belemmering kunnen samenkomen als gemeente.

Zeven dagen feest, één van de zeven speerpunten van Bouwen aan herstel (zie kerkblad 30 mei), zien we dan ook vooral als een markeringsmoment voor die nieuwe tijd. De voorbereidingen voor deze gemeentebrede activiteiten zijn intussen in volle gang. Het thema, Zeven dagen feest naar goed Israëlitisch voorbeeld, weerspiegelt ons verlangen om een sterke en veelkleurige stimulans te geven aan het gemeenteleven na een jaar waarin een virus de onderlinge ontmoeting verlamde. Er is immers alle reden om onze goede God in het midden van de gemeente hiervoor de lof en dank toe te brengen!

In de huidige unieke omstandigheden is Zeven dagen feest ook in die zin uniek, dat alle vier de wijken dit jaar in voorbereiding en organisatie samenwerken. Uitgangspunt is dat er activiteiten zullen zijn voor alle doelgroepen in onze Hervormde gemeente, waarbij ieder kan aanhaken bij die programma-onderdelen die bij zijn of haar identiteit, voorkeuren en interesses passen. Daarnaast willen we ook zoveel mogelijk kansen creëren om in contact te komen met mensen buiten de kerk.

De week zal op 26 september worden afgesloten met kerkdiensten van onze eigen predikanten.

In de komende weken zullen we u en jou véél meer vertellen over opzet en inhoud, maar reserveer nu alvast 19 t/m 26 september!

Bidt u, bid jij mee om Gods zegen voor dit initiatief?

Een hartelijke groet van de commissie 7DF

Rebecca Heijkoop
06-11886135
Huib Visser
06-53495626