Boven Alles Uit . . . dagen 2015

Boven Alles Uit . . . dagen 2015
Wie van kamperen houdt en het gezellig vindt om als gemeente elkaar op een andere manier te ontmoeten, kan zich alvast opgeven voor de ‘Boven Alles Uit Dagen’. Dit evenement willen we ook weer in 2015 organiseren in de periode rond Hemelvaart.
Dat is van woensdag 13 mei t/m maandag 18 mei (met de sluiting op zaterdag 16 mei). Er is op voorhand geen écht programma, want de praktijk leert dat gezelligheid en spontane activiteiten vanzelf ontstaan. Wel is er iedere avond een dagsluiting en is er de mogelijkheid een kerkdienst bij te wonen. De ervaring leert dat het kampeerevenement een mengelmoes van jong en oud is waarvoor de belangstelling ieder jaar toeneemt. Voor de afstand hoef je het niet te laten, want we verblijven op vakantiepark de Heigraaf te Woudenberg.
Heeft u /heb jij zin om mee te gaan, dan zien we een opgave graag tegemoet: famhofman@chello.nl of bel 413572 (Marian Hofman).

Peter en Dita Hak
Marian Hofman
Theo en Janine den Braanker