Boven Alles Uit Dagen

Met het oog op de Boven Alles Uit Dagen in 2022 (rond Hemelvaart) willen we in het weekend van 17-20 september 2021 vast ‘proefkamperen’ op een voor ons nieuwe camping.
Dat is camping de Linie (www.campingdelinie.nl) in Opheusden.
Het proefkamperen is voornamelijk bedoeld om de camping wat beter te leren kennen en wordt gezien als voorbereiding op de ontvangst van een grote groep. Het maakt daarnaast onderdeel uit van ‘7 dagen feest’. We hebben de afspraak om voor het betreffende weekend zo’n 20 à 25 kampeerplekken in te nemen. Huisjes, trekkershutten en B&B zijn dan al bezet, maar worden voor volgend jaar wel vrij gehouden.
Als er interesse is om als een soort ‘kwartiermaker’ hier aan mee te doen, kun je dat via
de website www.bovenallesuit.nl kenbaar maken. In de loop van volgende week zullen
we een start maken met de definitieve opgave.
Carin, Alfons, Martin, Ingeborg, Wout, Karin, Corné en Theo