Brief van de politie over parkeren rondom de Maranathakerk

Van de politie kregen we een brief met betrekking tot de overlast die omwonenden ondervinden van het parkeergedrag van onze kerkbezoekers. Wij geven (een deel van) deze brief hierbij aan u door en verzoeken u goede nota hiervan te nemen.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Ad de Waard, voorzitter

“Sinds een paar jaar worden wij als politie met enige regelmaat geconfronteerd met klachten van bewoners uit de directe omgeving van de Maranathakerk. De klachten gaan o.a. over:

  • Parkeren van auto’s op kruisingsvlakken, bij een gele doorgetrokken streep, op hoeken en bochten van straten waardoor niet alleen de doorgang maar ook vaak het uitzicht op het overige verkeer ernstig wordt belemmerd; 
  • Parkeren binnen 5 meter van de voetgangers oversteekplaats aan de Lijsterweg ter hoogte van de kerk en op, dan wel pal vóór, de fietsstrook ter hoogte van de wegversmalling aldaar;
  • Ernstig belemmeren van de doorgang van de Prof. Van Musschenbroekstraat en de Prof. Van der Waalslaan doordat aan weerszijden auto’s staan geparkeerd waarvan een gedeelte met twee wielen op het trottoir. 

Hulpverleningsdiensten zoals ambulance- en brandweerauto’s kunnen daardoor niet of nauwelijks doorgang vinden vanwege deze geparkeerd staande auto’s op de hoeken, in de bochten en aan weerszijde van de straten. 

Goede alternatieve parkeermogelijkheden zijn er in de Professor Lorentzlaan. Deze straat ligt op geringe loopafstand (ongeveer 100 meter) van de kerk. Het is een ruime, brede straat waar ruimschoots en op een juiste wijze geparkeerd kan worden. Het verzoek is voortaan personenauto’s te parkeren in deze straat. De parkeerdruk direct rondom de kerk zal daardoor naar verwachting afnemen. 

Mocht de situatie in de directe omgeving van de kerk niet veranderen, dan zullen wij genoodzaakt zijn verbaliserend op te treden.”