‘Buiten de Kerk geen enkel behoud’ brochure

Afgelopen zondag 14 juli dachten we met elkaar na over de betekenis van het geloofsartikel: ‘Ik geloof een heilige, algemene, christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen’. In het voorbijgaan kwam ook het aloude adagium van de kerkvader Cyprianus langs: ‘Buiten de Kerk is er geen enkel behoud?!’ Enkele jaren geleden heeft ds. G.J. Mink hierover een brochure geschreven. Voor wie daarover in kort bestek ietsje meer wil lezen en hoe dit in de loop van de tijd is geïnterpreteerd en uitgewerkt: er zijn bij hem nog enkele exemplaren te koop voor € 5,-.