Catechese voor jongeren met een verstandelijke beperking

Met ingang van het seizoen 2014-2015 starten er binnen de Gereformeerde Kerk in Sliedrecht twee catechesegroepen voor jongeren met een verstandelijke beperking.
Voor wie?
De eerste groep is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
De tweede groep is bedoeld voor jongeren van 18 jaar en ouder.
Waar?
De catechese wordt gegeven in de Voorhof, in de ruimte naast de kerkenraadskamer.
Wanneer ?
De catechese wordt een keer per twee weken gegeven op woensdagavond.
De groep van 12 tot 18 jaar komt bij elkaar van 19.00 uur tot 19.45 uur.
De groep van 18 jaar en ouder komt bij elkaar van 20.00 uur tot 21.00 uur.
Hoe?
Voor de groep van 12 tot 18 jaar zal dit jaar “De Kerkdienst” centraal staan: wat gebeurt er tijdens een kerkdienst op een “gewone” zondag, wie hebben er een taak tijdens de kerkdienst en wat doen ze, wat betekent het als er gedoopt wordt of avondmaal wordt gevierd en wat doe jij op zondag in de kerk?
Uiteraard zullen actuele gebeurtenissen waar de jongeren zelf vol van zijn allereerst aandacht krijgen.
De bijeenkomst voor de groep van 12 tot 18 jaar heeft een vaste opbouw :
– We drinken iets met elkaar en ondertussen kunnen we
gezellig kletsen.
– De kaars wordt aangestoken en dat betekent dat we over
God, Jezus en de kerk gaan praten.
– We lezen met elkaar een verhaal uit de Bijbel. We kiezen
hiervoor een Bijbel die voor het verhaal woorden gebruikt
die we allemaal kunnen begrijpen.
– We maken het verhaal praktisch in het leven van alledag.
Dit kan door met elkaar een filmpje te bekijken, op
ontdekkingstocht door de kerk te gaan en hier met elkaar
over te praten. We maken met elkaar een bladzijde van
ons themaboekje.

– We bedenken met elkaar waar we voor willen bidden en
spreken af, wie er gaat bidden.
– De kaars wordt uitgeblazen en dat betekent dat de
catechese afgelopen is.
De thema’s, die aan de orde komen in de groep van 18 jaar en ouder, worden in overleg met de jongeren zelf vastgesteld.
Ook deze groep begint de avond met iets drinken en gezellig kletsen. Daarna wordt de kaars aangestoken om zichtbaar te maken dat de catechese begonnen is.
Door wie?
De leiding van groep 1 bestaat uit Rika de Rover, Margret Hagen en Hillie van Hoorne.
De leiding van groep 2 bestaat uit Fia v/d Kuil, Mari Bakker en Ada van Oorschot.
Mochten er nog vragen zijn over de inhoud van de avonden of wil je je aanmelden voor één van de groepen, neem dan contact op met de coördinator catechese aan jongeren met een beperking via de mail anniedejager@live.nl of bel 0184-413621. Als je je hebt aangemeld voor één van beide groepen, ontvang je begin september een uitnodiging voor de eerste avond en een schema waarin de overige avonden staan vermeld.
Als Hervormde Jeugdraad hebben we op dit gebied samen-werking gezocht, omdat onze gemeente deze catechese niet aanbiedt.