Catechese wijk 3 en 4

De catechesecommissie brengt het volgende onder uw aandacht:
1. In het nieuwe jaar worden de catechisanten weer verwacht op maandag 20 en dinsdag 21 januari 2014! Zij zijn op de gebruikelijke tijden en plaatsen weer hartelijk welkom.
2. Voor de ouders van onze catechisanten wordt op maandag 13 en dinsdag 14 januari een speciale ouderavond georganiseerd. 
Voor de ouders van de catechisanten die op maandag naar de catechisatie gaan wordt deze avond gehouden in de Maranathakerk
Voor de ouders van de catechisanten die op dinsdag naar de catechisatie gaan wordt deze avond gehouden in het Dienstgebouw.
In het volgende Kerkblad ontvangt u nadere informatie over de opzet en de aan-vang van deze avonden. 
De catechesecommissie ziet er naar uit u dan te ontmoeten. Noteer deze data al vast in uw agenda.