Catechisatie 15 plus en 17 plus, wijken 1 en 2

De jongelui van 15 plus, in het bijzonder de jongeren die afscheid hebben genomen van de huiscatechisatie en 17 plus jongeren roep ik op om dit jaar de catechisatie weer bij te wonen. Op een andere plaats in het Kerkblad kun je er meer over lezen. Hier wil ds. anghé graag u als ouders oproepen uw kinderen aan te sporen mee te doen en tijd vrij te maken voor het onderricht van de gemeente. “En leert hen onderhouden al wat Ik u geboden heb”, zei Jezus tegen zijn discipelen voor zijn heengaan. De catechisaties die we als gemeente geven, moeten we in dat licht bekijken. Bovendien hebben we als ouders bij de doopvont beloofd, dat we onze kinderen zouden leren of laten onderwijzen, zodat ze zich voor hun hele leven verbonden zouden weten aan de naam en dienst aan de Here Jezus. Hij hoopt op een goede deelname dit jaar.