Vergadering Classis Alblasserdam

D.V. donderdag 24 september a.s. wordt in De Ark, Rubensstraat 35, 3351 JT Papendrecht, de eerstvolgende vergadering van onze Classis Alblasserdam gehouden.
De vergadering begint om 19.30 uur.
Na de gebruikelijke huishoudelijke zaken en diverse mededelingen, een korte presentatie van de Commissie toerusting ambtsdragers en een gemeentepresentatie, ditmaal van de Hervormde Gemeente Sliedrecht, vragen we aandacht voor het onderwerp discipelschap. Vandaag de dag hoor je steeds meer over ‘discipelschap’, zo lijkt het. Bij de IZB is het een centraal aandachtspunt in beleid en uitvoering.
Ook de Hervormde Gemeente in Sliedrecht heeft een nieuwe missionaire visie ontwikkeld. Dat was een zoektocht. In de nieuwe visie is het accent komen te liggen op het kernwoord ‘discipelschap’.
Bij deze herijking van het missionaire werk ligt de focus voortaan op een individuele benadering. Niet dat er gestopt wordt met grootschaliger activiteiten, maar de kern ligt bij een persoonlijke aanpak. De vraag kan gesteld worden of die aanpak zo nieuw is? In feite is het helemaal niet nieuw. Discipelschap is zo oud als de Bijbel.
Ds. Van der Veen belicht de theologische aspecten, en broeder G. Sekeris bericht over de praktijk. Er zal ruimte zijn om over het onderwerp door te spreken. Belangstellenden (kerkenraadsleden, leden van evangelisatiecommissies, gemeenteleden): welkom!