Classicale Werkgroep Kerk en Israël

Classicale Werkgroep Kerk en Israël

De Classicale Werkgroep “Kerk en Israël” voor de Classes Alblasserdam en Gorinchem organiseert op donderdag 26 maart 2015 weer een informatieve avond. Deze avond wordt gehouden in Gebouw “De Heul”, Nieuwe Hoven 143 te Gorinchem. Wij zijn bijzonder blij, dat we voor deze avond met Rabbijn Dr. T. Marx een afspraak konden maken. Het onderwerp voor deze avond is “Joodse Feestdagencyclus”. Inprenting van de kernwaarden van het Jodendom door Rituelen en Heilige Tijden. Rabbijn Marx is een bekend en boeiend spreker, zoals we hem al meer meegemaakt hebben, die ons met zijn inleiding weer een andere en een meer uitgebreide zienswijze geeft op dit onderwerp.
De avond begint om 19.30 uur. De toegang is gratis, alleen vragen we van de deelnemers een bijdrage in de gemaakte kosten. Graag willen wij u op deze avond, die heel boeiend belooft te zijn, verwelkomen.
Voor meer informatie: P. van der Pols, tel. 0180-418166.