Collecte

Afgelopen zondag mochten we collecteren voor het evangelisatiewerk. Hartelijk bedankt voor uw/jouw bijdragen! De opbrengst van de collecte maakt de evangelisatie activiteiten mogelijk. Mocht u/jij niet in de gelegenheid zijn geweest, dan is een gift ook altijd over te maken naar NL85 RABO 0373 7292 43 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Sliedrecht inzake Evangelisatiecommissie. Hartelijk bedankt! En wees ervan verzekerd dat elk ontvangen bedrag met grote zorg wordt besteed.