Collecte Binnenlands diaconaat

Kom in contact met vluchtelingen in uw buurt

Zondag a.s. is de diaconiecollecte voor binnenlands diaconaat.
Project 1027 werk samen met Stichting Gave en die heeft een project opgezet om in contact te komen met vluchtelingen in de buurt. Bij ons in Sliedrecht misschien niet zo actueel, in heel veel plaatsen in ons land wel. Veel vluchtelingen hebben afgelopen jaren een verblijfsstatus gekregen en zijn vanuit het asielzoekerscentrum verhuisd naar een reguliere woning. De tijd breekt aan van integratie en een eigen plek vinden in de Nederlandse samenleving. Een weg die niet altijd makkelijk is. Soms sluiten werkervaring en opleidingsniveau niet aan op de behoeften in onze samenleving. Of komen -nu er meer rust is- weggestopte trauma’s naar boven. Juist in deze periode is het belangrijk dat deze ‘nieuwe Nederlanders’ contact hebben met andere Nederlanders. Dat Nederlandse christenen hen helpen bij invullen van formulieren, een weg vinden in deze maatschappij. Dat er iemand is die naast hen staat, hen zien en laten merken dat ze geliefd zijn. Gave helpt kerken en christenen om contact aan te gaan met deze ‘nieuwe Nederlanders’. Gave biedt training en ontwikkelt materialen die christenen helpen op een cultuurgevoelige manier verbinding te zoeken. Daarnaast koppelt Gave vluchtelingen die verhuizen naar een andere woonplaats en contact met christenen op prijs stellen.

Een vrijwilligster verteld:
Ik ben taalcoach van een vrouw uit Eritrea en een vrouw uit Somalië. Ze zijn zo enorm dankbaar voor mijn hulp. Mijn geduld wordt flink op de proef gesteld, maar hun dankbaarheid doet me doorgaan. Ik zie ook hun grote nood en eenzaamheid en alleen mijn aanwezig zijn en luisteren zijn al goud waard voor hen. Er is een schrijnend tekort aan contact in de buurt. Ik krijg de indruk dat niemand moeite doet voor een praatje. Een gouden gelegenheid voor kerken om een koffieochtendje in de buurt te organiseren. U kunt uw gave geven tijdens de diensten, maar overmaken kan ook op IBAN NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv.Gem. o.v.v. binnenlands diaconaat.

Naast uw gave vragen we ook om uw gebed. Beide van harte aanbevolen!!

Namens de diaconie,
Marius van Wijk