Collecte D.V. zondag 12 februari Stichting Ontmoeting

Onze wereld zucht, getroffen door oorlogen en natuurrampen. Hulp is op veel plaatsen in onze wereld gewenst. Ook onze naasten, dichterbij in ons land, vragen om aandacht. De doelcollecte van deze zondag mogen wij beschikbaar stellen voor het werk van de Stichting Ontmoeting. De Stichting heeft een beroep op onze Diaconie gedaan. Over het bijzondere werk informeren wij u graag. De Stichting Ontmoeting biedt ondersteuning aan de meest kwetsbare mensen in onze maatschappij. De daklozen, de thuislozen, de ex-gedetineerden. Mensen met in de meeste gevallen een verleden met veel pijn, littekens en moeilijkheden. Mensen die er nooit voor gekozen hebben om dakloos of thuisloos te worden, maar die door omstandigheden of verkeerde keuzes de weg zijn kwijt geraakt. Christelijke hulpverleners willen deze mensen weer een kans geven. Voor dit werk is geld nodig. Subsidies worden steeds minder, maar het werk wordt groter. Het werk van de Stichting Ontmoeting concentreert zich in Nederland in o.a. Rotterdam, Woerden, Hoek van Holland, Haarlem, Epe en nog andere plaatsen.

Teamcoach Meinke Balfoort liet ons weten: ‘Ik hoorde hoe belangrijk het is dat onze medewerkers christenen zijn.
Er gebeuren wonderen doordat mensen tot geloof komen en stappen zetten in hun leven naar herstel.’ Wij vragen u het werk van de Stichting Ontmoeting in gift en gebed te gedenken.
Namens de Diaconie, Huib Visser