Collecte Heilig Avondmaal 13 juni

De diaconale collecte op 13 juni zal bestemd worden voor Stichting Proplan. Deze stichting zet zich al meer dan 22 jaar in voor de allerarmsten in Bosnië Herzegovina. Ongeacht hun geloof, ras of etniciteit. Zij doen dit vanuit een oprechte liefde voor de naasten. Met de juiste aanpak maken ze een verschil door diegene te helpen die geen helper heeft. Ze geven hulp, hoop en toekomst. Maar ook voedsel, brandstof en onderwijs voor eenoudergezinnen en hun kinderen. Mensen met een beperking die niet of nauwelijks overheidshulp ontvangen, krijgen speciale aandacht. De opbrengsten van deze collecte zullen in het bijzonder besteed worden aan de weduwen van Srebrenica, moedige vrouwen die alles hebben verloren tijdens de Balkanoorlog. Nu zij ouder worden, neemt de vraag naar intensieve zorg toe. Zorg die er in Bosnië niet is. Hen in deze fase van hun zware leven opnieuw in de steek laten? Dat kan en mag niet. Daarom is in 2017 gestart met de plannen voor een echt zorgcentrum. Een ambitieus plan, waarvoor Stichting Proplan zorg draagt. Er wordt al gebouwd, maar bijdragen blijven zeer welkom. Onze diaken Teus Baggerman is ook als vrijwilliger bij deze stichting betrokken. Voor meer informatie kunt u kijken bij:
www.stichtingproplan.nl/
Wie geldelijk wil steunen kan een gift overmaken via de bank-
rekeningnummers in het Kerkblad of de link onder ‘digitale
collecte’ op onze website www.hervormdsliedrecht.nl of gebruik maken van de QR-code. Tevens is er de mogelijkheid om via de app van Kerkklets een donatie te doen.
Namens de diaconie, Elize Vlot-de Waard.