Collecte Heilig Avondmaal

De collecte tijdens de viering van het Heilig Avondmaal zal komende zondag bestemd zijn voor het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. De Herberg mag een verlengstuk van (ook) onze plaatselijke kerkelijke gemeente zijn. De Herberg vormt een tijdelijk huis en biedt geestelijke begeleiding aan gemeenteleden die, om welke reden dan ook, tijdelijk afstand willen nemen van hun woon- of werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. De Herberg is voor de exploitatie afhankelijk van giften van diaconieën, particulieren en andere donateurs. Om het verblijf van de gasten mogelijk te maken, betalen zij een eigen bijdrage per dag, die echter niet kostendekkend is. De genoemde giften en het werk van veel vrijwilligers maken het waardevolle werk van de Herberg mogelijk. Henk Meuleman verwoordt dat in zijn nieuwsbrief: ‘Met onze gasten denken we in de Herberg na over de zin van alles wat gebeurt in ons leven en mogen de vragen rondom pijn, lijden en gebrokenheid gesteld worden. Wat mooi om dan te weten dat het niet uit de mens zelf hoeft te komen, maar in het geloof dat God het je geeft. Niet de mens, maar God Zelf geeft zin aan het leven’. U kunt ook een bijdrage overmaken ten name van Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht, rekeningnr. NL25RABO0359322719, onder
vermelding Heilig Avondmaal. Van harte aanbevolen.

Namens de diaconie,
Huib Visser.