Collecte Heilig Avondmaal

De collecte tijdens de viering van het Heilig Avondmaal zal komende zondag bestemd zijn voor De Hoop.

De Hoop helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische- of verslavingsproblemen, op weg naar herstel. Vrijwilligers ondersteunen het professionele werk van De Hoop. Concreet biedt De Hoop hulp op verschillende locaties in Nederland: Dordrecht, Houten, Amersfoort, Vlissingen, Rotterdam en Veenendaal. Op alle locaties kunnen zowel kinderen, jongeren als volwassenen terecht voor ambulante hulp; dat is hulp in de vorm van gesprekken. De locaties zijn poliklinieken. Soms is het nodig om een korte tijd in één van de klinieken te worden opgenomen. Dit kan een aanvulling op een ambulant traject zijn dat al gestart is of het kan de start zijn van een behandeling. Na een behandeling kan de stap groot zijn om weer zelfstandig te wonen. Tijdelijke begeleiding of wonen in een groep of zelfstandig wonen met begeleiding en bescherming kan dan een oplossing bieden. De Hoop biedt diverse woonvormen. De woonvoorzieningen zijn in Dordrecht. De Hoop en kerken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit voert terug naar het ontstaan van de organisatie. In 1975 voelde een aantal christenen in Dordrecht zich erg betrokken bij het lot van verslaafden in hun samenleving. Gesteund door de plaatselijke kerken besloten zij een opvang voor deze kwetsbare doelgroep op te zetten. Dat werd De Hoop. Veel kerken zijn ook nog steeds dicht betrokken bij De Hoop. Dit doen zij door bijvoorbeeld biddend en financieel achter het werk te staan. Ook zijn ze betrokken bij cliënten die een gemeente zoeken nadat ze bij De Hoop in behandeling zijn geweest. U kunt ook een bijdrage overmaken ten name van Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht, rekeningnr. NL25 RABO 0359 3227 19, onder vermelding Heilig Avondmaal. Van harte aanbevolen.

Namens de diaconie,
Huib Visser.