Collecte Heilig Avondmaal

Tijdens de Heilig Avondmaalsdiensten van zondag 28 januari wordt gecollecteerd voor Stichting De Hoop in Dordrecht. De Hoop biedt professionele hulp aan  hulp aan verslaafden en mensen die psychische zorg nodig hebben. Zij doen dat met een duidelijke Bijbelse visie. Er is ook pastorale zorg. Deze wordt gegeven aan alle cliënten. Dat is juist wat zij nodig hebben. Niet alleen los komen van je verslaving, maar gewezen worden op het heil wat er is in onze Zaligmaker Jezus Christus. Juist deze pastorale zorg valt buiten de subsidie van de overheid. Uw gift is dus heel hard nodig, omdat daaruit deze zorg wordt betaald. Van harte bij u aanbevolen. Naast uw gift vragen we ook om uw gebed. Voor de cliënten, maar ook voor de hulpverleners.

Uw gave kunt u geven tijdens de diensten in de daarvoor bestemde bussen,  maar ook via de bank op IBAN NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv.Gem. Sliedrecht o.v.v. De Hoop.

Mogen we op uw steun rekenen? Weet dat de Heere een blijmoedige gever lief heeft!

 

Namens de diaconie,
Mark Teeuw
Marius van Wijk