Collecte Lesbos

In de bijna afgelopen week is de eerste landelijke huis aan huis collecte, georganiseerd door Kerk in Actie, voor vluchtelingenkinderen in Griekenland gehouden. Ook in ons dorp. Maar helaas konden we niet alle huizen van Sliedrecht bereiken. Het kan dus goed zijn dat u geen collectant aan de deur hebt gehad, en u toch graag wilde geven voor dit doel. Daarom is op de collectepagina van Hervormd Sliedrecht de mogelijkheid gecreëerd om dit alsnog te doen. Deze mogelijkheid is er tot en met maandag 7 december.
Maar u kunt natuurlijk uw gift ook overmaken op de bankrekening van de diaconie
NL25 RABO 0359 3227 19 o.v.v. Vluchtelingenkinderen Griekenland.
Aanbevelen lijkt me overbodig….. Denkt u ook aan deze kinderen in uw gebed?
Namens de diaconie, Marius van Wijk