Collecte vluchtelingen 27 september j.l.

Afgelopen zondag hebben we onze gave mogen geven voor de wereldwijde vluchtelingen problematiek. Opnieuw heeft u als gemeente uw betrokkenheid laten blijken. We zijn dankbaar voor de hoge opbrengst! In het komende kerkblad kunt u de hoogte van de opbrengst lezen. Om stil van te worden.

Met dit geld kunnen we een handreiking doen naar hen die om welke reden dan ook hun huis en land moesten verlaten. Het geld wordt gestort in een noodhulpfonds wat is ontstaan uit een samenwerking van 5 kerkelijke instanties. Dit fonds biedt hulp aan kerkelijke gemeenten die opvang en hulp bieden aan vluchtelingen. Voor hen die hun gift nog niet gegeven hebben noemen we graag nog een keer het IBAN nummer van de diaconie: NL25RABO0359322719. Onder vermelding van vluchtelingen.

Maar, hoe belangrijk ook, uw gave alleen is niet genoeg. Daarom vragen we u om ook voor al die ontheemden en voor hen die hulp bieden te bidden.

Namens de diaconie,

Paul de Jager,
Marius van Wijk