Collecte voor slachtoffers in Oekraïne

Vrede voor Oekraïne

Vorige week werd Oekraïne is aangevallen door Rusland. De humanitaire gevolgen zijn niet te overzien. Veel burgers ontvluchten het land. De beelden zijn indringend. Mogen wij God vragen de wreedheid van Poetin te stoppen en Rusland tot inkeer te laten komen. Mogen wij God vragen om vrede in Oekraïne. Mogen wij God vragen hen bij te staan die slachtoffer zijn in deze oorlog, wij denken dan aan de weerloze burgers, de militairen die verdediging moeten bieden maar ook aan de militairen uit Rusland die mogelijk geen andere keuze hebben dan te strijden. Het christelijk Noodhulpcluster (samenwerkende organisaties van Dorcas, EO Metterdaad, Kom over en help, Red een Kind Tearfund, Woord en Daad en Zoa )verleent hulp in de vorm van opvang, voedsel, dekens, bedden en traumazorg. Ter plaatse werken zij samen om snel en effectief noodhulp te kunnen verlenen.

Zondag 6 maart mag onze Gemeente een extra collecte houden voor de slachtoffers in Oekraïne. Ons gebed is dat aan die collecte mild en overvloedig wordt gegeven.

  • Deze collecte zal meerdere weken doorlopen.

Wie geldelijk wil steunen kan een gift overmaken via de bankrekeningnummers in het Kerkblad of de link onder ‘digitale collecte’ op onze website www.hervormdsliedrecht.nl , of via de QR code- tijdens de kerkdienst. Nog beter is een gift via de Kerk-app onder ‘Geven’. De kosten hiervoor zijn namelijk minimaal voor de diaconie.

Namens de diaconie
Huib Visser en Elize Vlot-de Waard

Om meer te weten te komen over de mogelijkheden voor Noodhulp aan Oekraïne:
Kijk dan op de site van het”christelijknoodhulpcluster