Collecte Werelddiaconaat

Collecte Werelddiaconaat

Op het collecterooster staat voor zondag 10 juni een collecte voor het werelddiaconaat. De agenda van Kerk in Actie heeft op deze datum een collecte gepland die bestemd is voor een bijzonder project voor jongeren in Guatemala: Bijen houden biedt jongeren toekomst. Guatemala werd tientallen jaren lang geteisterd door een gruwelijke burgeroorlog. Nog altijd heeft de bevolking te kampen met veel geweld en corruptie. De sociale en economische ongelijkheid in het land is groot. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren, hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Hierdoor kunnen jongeren niet in hun eigen levensonderhoud voorzien. Vredescentrum Barbara Ford, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil hier verandering in brengen en biedt deze jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt de jongeren vervolgens samen in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten. Het Vredescentrum Barbara Ford blijft hen ook nog geruime tijd ondersteunen in hun werk. In 2018 zullen zo´n 60 inheemse jongeren genoeg inkomsten uit hun bedrijfje kunnen halen voor hun levensonderhoud. Ook de jonge Mildred volgde een opleiding in het centrum. ‘Door mijn opleiding bij Vredescentrum Barbara Ford heb ik nu een eigen bedrijfje in de bijenteelt met vijf bijenkasten. Met de opbrengst van de honing kan ik mijn familie onderhouden. Mijn boodschap voor andere jongeren is: ‘Wees niet bang om te falen, overwin je angst en dromen worden werkelijkheid.’ Wij kunnen deze jongeren helpen een bestaan op te bouwen. Mogen we op u rekenen als er zondag wordt gecollecteerd? Of door uw gift over te maken op NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht, graag onder vermelding Werelddiaconaat Guatemala. Ook in uw gebed aanbevolen! Bij voorbaat dank!

Namens de diaconie,

Marius van Wijk