Collecte Werelddiaconaat – Ghana

Zondag 14 mei is de diaconiecollecte bestemd voor een project in Ghana. Dit is een overwegend christelijk land. Er worden voorgangers opgeleid en kinderen leren de Bijbel lezen in hun eigen taal. Dat is inmiddels bijna normaal, terwijl veel ouderen nog analfabeet zijn. Omdat de klassen groot zijn en het onderwijs Engelstalig is, bieden diverse kerken extra hulp aan. De kinderen die les krijgen worden de kerkleiders van de toekomst en omdat ze een geïllustreerde Bijbel mee naar huis krijgen kunnen ze daar het Evangelie verspreiden. Voor de bevolking zijn de kosten van het onderwijs (te) hoog en daarom wordt dit project gesteund door Kerk in Actie. Met onze bijdrage worden Bijbels in hun eigen taal aangeschaft en taaldocenten getraind.

Geldelijk steunen kan op diverse manieren, via de collectezakken in de dienst, via de bankrekeningnummers in het Kerkblad of de link onder ‘digitale collecte’ op onze website

www.hervormdsliedrecht.nl, of via de QR-code tijdens de kerkdienst. En natuurlijk ook via de Kerk-app onder ‘Geven’. Hier is vaak ook nog extra informatie te vinden over het collectedoel.

Namens de diaconie, Elize Vlot-de Waard