Collecte Werelddiaconaat Medisch werk

Op D.V. zondag 22 april collecteren we voor een medisch project van Project 1027 op het eiland Java in Indonesië. Op Java kent men het gezegde ‘Arme mensen mogen niet ziek worden’. Dat geldt helemaal voor mensen die in afgelegen dorpen in de bergen wonen. Behalve dat medische zorg duur is, woont men ook te ver weg om snel hulp te krijgen in kritieke omstandigheden.

Om aan deze situatie iets te doen heeft stichting Sion in april 2011 twee medische posten geopend in afgelegen gebieden rond de Merbabu en Merapi bergen. Ook heeft men in 2012 een bus aangeschaft en omgebouwd tot mobiele kliniek, waarmee men de dorpen langsgaat. Sion werkt met professionele artsen en verpleegkundigen die vrijwillig of voor een klein salaris graag meewerken aan dit programma. Ernstig zieke mensen worden thuis bezocht, ondervoede kinderen worden geholpen, er worden vrijwilligers getraind die eerste hulp kunnen bieden, etc. Graag wil Sion dit werk verder uitbreiden. Suratmi is één van de vrijwilligers in het gezondheidsprogramma van Stichting Sion. Ze woont bij haar man en schoonouders. Zij is zelf christen, terwijl haar man en schoonouders moslim zijn. Suratmi is nu negen jaar getrouwd, en al die tijd is het voor haar moeilijk geweest om als christen in een moslimfamilie te wonen. Sinds het gezondheidsprogramma in haar dorp is gekomen, heeft zij zich beschikbaar gesteld als vrijwilliger. Intussen heeft ze heel veel medische kennis opgedaan door de trainingen die Sion organiseert voor de vrijwilligers. Mede door deze kennis is ze in staat haar familie te helpen en advies te geven over allerlei lichamelijke klachten. Met name haar schoonouders hebben last van pijn in de knieën en de rug. Hiervoor gebruikten ze traditionele middeltjes waardoor ze niet beter werden. Suratmi heeft hen door de arts van Sion laten onderzoeken, die hen andere medicijnen heeft voorgeschreven. Uiteindelijk zijn ze met het gebruik van de traditionele middeltjes gestopt, op aanraden en advies van Suratmi. Langzaam maar zeker verbeterd de gezondheidstoestand van haar schoonouders en kunnen ze weer normaal functioneren. Suratmi wordt nu zeer gewaardeerd door haar schoonfamilie, en het geeft haar meer zelfvertrouwen.

Een mooi project waar veel goed werk wordt verricht, waar u een steentje aan bij kunt dragen. Geef daarom uw gave bij de rondgangen tijdens de diensten, maar overmaken op IBAN NL25RABO0359322719 mag ook. Graag onder vermelding van Medish werk Indonesië.

Mogen we ook vragen om uw gebed?

Namens de diaconie,
Marius van Wijk