Collecte Werelddiaconaat op 26 maart

Bangladesh – kansen creëren voor jongeren

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog.
Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen, bijvoorbeeld als elektricien of computerspecialist, en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten. Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Bangladesh.

Wie geldelijk wil steunen kan een gift overmaken via de bankrekeningnummers in het Kerkblad of de link onder ‘digitale collecte’ op onze website www.hervormdsliedrecht.nl , of via de QR code- tijdens de kerkdienst. Nog beter is een gift via de Kerk-app onder ‘Geven’. De kosten hiervoor zijn namelijk minimaal voor de Diaconie.

Namens de diaconie,

Elize Vlot – de Waard