Collecte

Ik weet niet of het u ook is opgevallen bij de laatste verantwoording van de ontvangen collectegelden in ons Kerkblad, maar ik schrok ervan. De opbrengst dit jaar was aanzienlijk lager dan vorig jaar. Waardoor zou dit komen? Financiële problemen? Of omdat u weer meer naar de kerk gaat en het dan thuis vergeet over te maken? Het zou ook zomaar kunnen.
De vroegere kerk volhardde in het breken van het brood, zo zullen we zondag concreet  maken. Maar ze volhardden ook in het ‘gemeenschappelijke’.
Hiermee wordt bedoeld dat ze materiële verantwoordelijkheid voor elkaar namen in de kerk. Ja, ook ons geld en goed behoort ten diepste de Heer toe.
Laten we onze verantwoordelijkheid in dezen beseffen.

Een hartelijke groet vanuit
de pastorie aan de Batelier, ds. G.J. Mink