Collectedoel Heilig Avondmaal Overslydrecht

Met dankbaarheid mogen wij u melden dat (oudere) gemeenteleden weer welkom zijn bij de Heilig Avondmaal viering in Overslydrecht. Op D.V. Goede Vrijdag 15 april zal in Verpleeghuis Overslydrecht tijdens de weeksluiting het Heilig Avondmaal gevierd worden. De aanvang is 15.30 uur. Vanaf een kwartier voor aanvang zullen liederen worden gezongen, waarna de dienst zal aanvangen. De voorganger is ds. G.J. Mink. De viering in Overslydrecht mag vanaf heden dus ook weer bestemd zijn voor hen die niet aan de viering van het Heilig Avondmaal in de kerkgebouwen kunnen deelnemen. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Als u van vervoer afhankelijk bent, kunt u bellen met diaken Frits van der Kooij, 0184-42 143 4 of 06-17 36 81 33. De diaken van dienst haalt u graag op.
Tijdens de dienst zal een collecte gehouden worden, bestemd voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.
Meer informatie over dit specifieke doel leest u hieronder.
Namens de diaconie, Huib Visser