Collecteren

Onlangs werden ‘officieel’ alle coronamaatregelen afgeschaft. Dit bracht de Protestantse Kerk tot het volgende advies: ‘De collecte kan weer plaatsvinden door het doorgeven van collectezakken tijdens de eredienst.’ Belangrijk argument is dat de collecten een wezenlijke plek verdienen tijdens de eredienst, omdat ons dat bewust maakt van het belang van het delen van wat God ons heeft gegeven, ten behoeve van de naaste dichtbij of ver weg, en de voortgang van het werk in de gemeente.
Tegelijkertijd zien we dat mede door de coronatijd het gebruik van digitale middelen om te geven sterk is toegenomen. In onze gemeente gebruiken we daar de kerkapp voor. Heeft het in het licht van die ontwikkeling ‘zin’ om toch ook weer de collectezakken door de banken te laten gaan? Als kleine kerkenraad hebben we afgesproken dit vanaf 16 april wel weer te gaan doen. Na de zomerperiode zullen we dit evalueren. De collecten vinden plaats vóór het slotlied. ’s Morgens is dat dus gelijktijdig met het terugkomen van de kinderen uit oppas en nevendienst. Op deze manier creëren we tijd in de dienst om ‘fysiek’ of digitaal te geven. Voor wie digitaal geeft kan het eerst wat ‘vreemd’ voelen om de collectezak gewoon door te geven, zonder er iets in te doen. Maar we onderstrepen dat béide vormen van geven hun goed recht hebben. Zo kan iedereen de vorm van geven kiezen die het beste past bij de eigen voorkeuren rond het geven.
Ook geeft dit de ruimte aan ouders om de kinderen van de gemeente op de ene óf de andere manier meer te betrekken bij de collecten. Zo hopen we dat het belang van het geven van onze gaven voor alle gemeenteleden meer tot z’n recht komt.