Concertreeks Les Chantres

Op vrijdag 23 december start Les Chantres met een concertreeks, een drieluik met als overkoepelend thema ‘Prepare Ye The Way’. De eerste uitvoering is een Kerstconcert. Het tweede concert valt In de Passie-Paastijd en zal op zaterdag 8 april 2023 worden gegeven. Aan dit concert zal de bekende soliste Sharon Kips meewerken. Het laatste concert van deze reeks is het Hemelvaart-Pinksterconcert dat gehouden wordt op woensdag 24 mei 2023. De toegang is gratis, collecte bij de uitgang voor de onkosten.