Conferentie Confessionele Beweging

Op dinsdag 9 mei gaan we als Grote Kerkenraad (o.a.) verder in het kader van ‘geestelijk leidinggeven’ met onze bezinning op de vragen ‘wie zijn we’ en ‘waar gaan we naar toe’. Het komt mooi uit dat diezelfde dag de Confessionele Beweging een conferentie houdt over de vraag ‘wie zijn wij?’ Ik hoop die conferentie te bezoeken, en inspiratie op te doen! Het leek me aardig een gedeelte van de uitnodiging te delen:
‘Nu het fusieproces naar de Confessionele Beweging is voltooid, wordt het hoog tijd voor een stevig gesprek over een fundamentele vraag: Waartoe en waarvoor zijn wij er? Wat zouden kerk en maatschappij missen als wij er niet (meer) zouden zijn? De oude vrijzinnigheid die ooit als katalysator diende, bestaat vrijwel niet meer.
En hebben we ten aanzien van het ontluisterende proces van secularisatie en tal van eigentijdse levensvragen iets wezenlijks te zeggen dat niet door onze landelijke Protestantse Kerk kan worden verwoord? Is het bezigheidstherapie voor brave theologen en kerkmensen geworden?
Of…
We willen tijdens deze conferentie samen in de spiegel kijken: Wie zijn wij? En als ons bestaan en functioneren zinvol is, wat houdt dat dan in? Wat is onze missie in de 21e eeuw en wat zijn de ‘fronten’ waarmee we het gesprek zouden moeten aangaan? Wat motiveert mensen – ook van een jongere generatie – om zich dan toch te verbinden met de Confessionele Beweging? Naast drie korte inleidende verhalen is er deze middag veel ruimte voor groepsgesprek, gevolgd door een paneldiscussie. We hopen op een grote opkomst en op de inbreng van velen (nadrukkelijk niet enkel dominees, hoe welkom die ook zijn…).’
Mocht iemand het leuk vinden mee te gaan, laat het weten. Er is nog plek in de auto.

Een hartelijke groet, ds. Michiel Vastenhout