Contact met alle leden

Juist in deze tijd is het een hele uitdaging om de kudde, ook het kleine deel van de grote kudde van onze Goede Herder in Sliedrecht, bij elkaar te houden. Schapen zouden zomaar kunnen afdwalen of steeds verder weg kunnen dwalen. Dat is niet de bedoeling. We hebben op elkaar te letten, elkaar aan te vuren, bij elkaar te blijven. Hiervoor doen we als kerkenraden van onze vier wijken ons best.
We zoeken, met vallen en opstaan.
Komende week is het bevrijdingsdag. Dan vieren we de vrijheid. Vijfenzeventig jaar geleden werd ons die geschonken. Maar we vieren de dag in gebondenheid: veel kan en mag nu niet. Kunnen we dan vrijheid vieren? Of is vrijheid nog wat anders? Is er licht dat onze duisternis verlicht?
Zeer binnenkort wordt op alle adressen in onze gemeente, zo’n 3300, een blad bezorgd. Hierin staat iets over deze ‘vrijheid’ en tal van korte stukjes over gemeentezijn-nu. Het is vooral vanuit een missionair-pastoraal-diaconaal oogpunt geschreven. We hopen dat het zijn weg vindt en mensen mag betrekken en betrokken houden op de Heer en zijn Kerk.