Corona maatregelen

De aankondigingen op deze website van kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten
zijn onder voorbehoud van nadere maatregelen in het kader van de corona-aanpak.
De Algemene Kerkenraad vergaderde donderdag 2 december en heeft besluiten
genomen op basis van de adviezen van de landelijke kerk. De besluiten en
aanbevelingen worden meegedeeld via de website www.hervormdsliedrecht.nl
en de Kerkapp.