(Crisis)pastoraat wijk 2 in de vakantieperiode

Meldingen betreffende (crisis)pastoraat graag zoveel mogelijk via de scriba van wijk 2, die zorgt voor juiste doormelding. Dhr. Ad den Besten, Groenenweer 22 (3363 XP), telefoon 418248, is aan het werk in het (crisis)pastoraat voor wijk 2. Hij houdt vakantie van 19 juli tot 7 augustus.