Cursus Apologetiek

Dit seizoen geeft ds. Teeuw een Cursus Apologetiek. Apologetiek is de uitleg en verdediging van het christelijk geloof richting andersdenkenden. Het geeft je woorden om in gesprekken met tijdgenoten het geloof uit te dragen. En het helpt je ook in je eigen vragen.

  • Tijd: van 19.45 uur tot 21.00 uur
  • Avond: woensdagavond
  • Locatie: zaal Maranatha Kerk
  • Materiaal: Handboek christelijke apologetiek
  • Aanmelden kan via de e-mail bij ds. Teeuw.

Overzicht van de avonden:

   Datum:                       Onderwerp:

28 september              Apologetiek: wat en waarom?

12 oktober                   God bewijzen, kan dat?

9 november                 Evolutie en de Bijbel

11 januari                    Exclusiviteit van het christelijk geloof

1 februari                    Bekende apologeet: Blaise Pascal

22 februari                  Bekende apologeet: C.S. Lewis

In verband met de werkbaarheid en groepsgrootte is aanmelding nodig. De belijdenisgroep van vorig jaar heeft voorrang.

Ik zie uit naar boeiende en zegenrijke avonden.