Cursus theologische vorming gemeenteleden

Op D.V. 17 september start er in onze regio weer een nieuwe cursus voor gemeenteleden en geïnteresseerden die meer willen weten over de bronnen van het christelijk geloof. De cursus is laagdrempelig, er wordt geen vooropleiding gevraagd en huiswerk is niet verplicht.
Vakken zoals Oude Testament, Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, de Kerk en haar Belijden, Dogmatiek, Ethiek, Praktische Theologie, Missiologie en Kerk en Israël komen aan de orde.
Waar/wanneer: Wekelijks op donderdagavond van 19.30 uur tot 22.15 uur (26 avonden) in Chr. Scholengemeenschap “Willem van Oranje College”, Perzikstraat 7 te Wijk en Aalburg. De cursusprijs: € 180,-; voor echtparen € 270,- .