Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden

Op DV 12 september gaat de cursus TVG weer beginnen.
De eerste avond is de start voor alle cursisten maar ook bedoeld als kennismaking
voor mensen die overwegen om eraan mee te doen.
Er wordt o.a. een “proef”les gegeven en er is ruimte voor het stellen van vragen.
Op deze avond kan men zich ook nog opgeven.
Vakken zoals Oude Testament, Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, De Kerk
en haar Belijden,
Dogmatiek, Ethiek, Praktische Theologie, Missiologie en Kerk
en Israƫl komen aan de orde.
De cursus is laagdrempelig, er wordt geen vooropleiding gevraagd en huiswerk is niet verplicht.

Waar/wanneer: Wekelijks op donderdagavond van 19.30 uur tot 22.15 uur
(startavond 12 september, eerste cursusavond 19 sept.) in Chr. Scholengemeenschap
“Willem van Oranje College”, Perzikstraat 7 te Wijk en Aalburg.

Docenten: drs. B.J.P. de Bruin (Andel), ds. K. Hage (Eethen), drs. D.M. Heikoop
(Rijswijk), ds. G. de Jong (Waalwijk), drs. G. v.d. Linden (Waalwijk), drs. C. Mijderwijk
(Besoyen), ds. L. Plug (Sprang), ds. M. van de Ruitenbeek (Dussen-Hank), ds. G.J. Wolters
(Almkerk), ds. R Wouda (Nieuwendijk).

Themacursussen voor oud-cursisten en andere belangstellenden
Ook in het cursusjaar 2013/2014 zal er naast de lessen van de driejarige Cursus
Theologische Vorming voor Gemeenteleden in onze regio weer enkele themacursussen
worden gegeven.
Deze cursussen bestaan uit 3 achtereenvolgende donderdagavonden.
De data zijn 10, 24 en 31 okt. en 13, 20 en 27 februari 2014.
Verdere publicatie hierover volgt nog.

Opgeven/Meer info.?:
Wilma Timmermans-Mulder, secretaresse, tel. 0416-695417, cursustvg@solcon.nl.
Ds. G.J. Wolters, cursusleider, 0183-401266, dsgjwolters@hotmail.com.

Kijk ook eens op: www.cursustvgaalburg.nl